Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ηλεκτρολογική σύνδεση ρυμουλκουμένων οχημάτων και κοτσαδόρων.

Ηλεκτρολογική σύνδεση ρυμουλκουμένων οχημάτων και κοτσαδόρων.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα (Φώτα), στα ρυμουλκούμενα οχήματα είναι σημείο αναφοράς βασικότατο για την ασφάλεια μας. Ο φωτισμός λειτουργεί από τους αισθητήρες του αυτοκινήτου, φορτηγού ή τρακτέρ δίνοντας εντολές στην θηλυκή πρίζα του κοτσαδόρου (φις) του οχήματος και στην συνεχεία συνδέοντας την αρσενική πρίζα του ρυμουλκούμενου (Τρέιλερ, Καρότσα, Πλατφόρμα κτλ) ενεργοποιείτε ο φωτισμός αυτού. Παρακάτω δείτε την διεθνή συνδεσμολογία ηλεκτρολογικής σύνδεσης των κοτσαδόρων όπως και τον αναλυτικό πινάκα στη Φώτο.
Κίτρινο Φλάς αριστερό
Μόνιμο ρεύμα
Γείωση
Καφέ Φλάς δεξί
Μπλέ Πορείας δεξί
Κόκκινο Φρένο
Μαύρο Πορείας αριστερό

Οδηγίες ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

(1 Ψήφος)
Γεωργικά Μηχανήματα Φωτόπουλος Σ.Αντώνιος | Τηλ: 2331 306000 - 6972059446 | Καβάσιλα Ημαθίας