Όλα όσα πρέπει να προσέξετε κατά την απογραφή του ΟΓΑ

Εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου η διαδικασία της υποχρεωτικής απογραφής όλων των συνταξιούχων και επιδοματούχων του ΟΓΑ, όπως ξεκαθαρίζει η διοίκηση του Οργανισμού. Από την φυσική καταγραφή εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού οι οποίοι εισπράττουν εκεί τη σύνταξή τους. Αυτό ξεκαθαρίζει η διοίκηση του Οργανισμού σε εγκύκλιο που εξέδωσε και η οποία περιέχει συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία της απογραφής.

Υπόχρεοι σε καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι όσοι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία υπόχρεων καταγραφής, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή των Ανταποκριτών του ΟΓΑ.
Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι πιθανές διορθώσεις θα πρέπει να γίνονται από αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και όχι τις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ ενώ για τις περιπτώσεις που απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, δεν θα γίνονται δεκτά έγγραφα από ιδιώτες γιατρους. Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος του Οργανισμού σημειώνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Υπόχρεοι σε καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι όσοι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία υπόχρεων καταγραφής, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή των Ανταποκριτών. Πρόσωπα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία αυτά δεν έχουν υποχρέωση καταγραφής για το έτος 2012. Στους υπόχρεους της διενεργούμενης καταγραφής δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και εισπράττουν εκεί τη σύνταξή τους.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται να καταγράψουν πρόσωπα -και τα παραπέμπουν στον ΟΓΑ- όταν τα ονομαστικά στοιχεία τους που αναγράφονται στην ενημερωτική επιστολή σε σχέση με τα στοιχεία της ταυτότητας ή της Τράπεζας/ΕΛ.ΤΑ. είτε διαφέρουν ως προς το επώνυμο ή το ονοματεπώνυμο σε ένα ή περισσότερα γράμματα (π.χ. ΜΩΡΑΪΤΟΥ/ ΜΩΡΑΪΤΗ ), είτε το ονοματεπώνυμο/όνομα πατρός είναι διαφορετικό. Στις περιπτώσεις αυτές η διόρθωση του λανθασμένου στοιχείου θα γίνεται είτε από υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ (Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων ή Κλάδος Οικογενειακών Επιδομάτων), είτε από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

3. Όπου απαιτείται ως δικαιολογητικό ιατρική γνωμάτευση, αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη (τριμήνου). Ιατρικές γνωματεύσεις ιδιωτών ιατρών δεν θα γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δικαιούχων με σοβαρές παθήσεις (απόλυτη αναπηρία, παραπληγία) θα γίνονται δεκτές και αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ παλαιότερες του τριμήνου, οι οποίες θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι ο δικαιούχος αδυνατεί να μετακινηθεί. Επίσης, στις περιπτώσεις υπέργηρων δικαιούχων που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω ακριβώς του προχωρημένου της ηλικίας τους και μόνο, εάν δεν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος είναι υπέργηρος και για το λόγο αυτό αδυνατεί να μετακινηθεί.

Διαμονή στην Ελλάδα
4. Προϋπόθεση για την καταβολή όλων των οικογενειακών επιδομάτων και της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα είναι ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Επομένως πρόσωπα από τις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό δεν θα καταγραφούν. Επίσης, δεν θα πρέπει να καταγραφεί δικαιούχος από τους ανωτέρω που ισχυρίζεται ότι διαμένει προσωρινά στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, ώστε να ανασταλεί η καταβολή της παροχής και να ερευνηθεί η περίπτωση περαιτέρω.

5. Για την καταγραφή δικαιούχου οικογενειακού επιδόματος που εργάζεται στο εξωτερικό για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ή δικαιούχου ο οποίος ακολούθησε στο εξωτερικό το/τη σύζυγο, που απουσιάζει για τον ανωτέρω λόγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί, και σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας του.

Πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί ότι τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων/ επιδοματούχων σε καμία περίπτωση δεν θα αποστέλλονται στον ΟΓΑ, αλλά θα τηρούνται στο Αρχείο του Ανταποκριτή, ώστε οποτεδήποτε αναζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ για έλεγχο, να είναι διαθέσιμα.

Πηγή http://www.agronews.gr

(0 ψήφοι)
close

Εγγραφείτε για να είστε σε επαφή μαζί μας!!!

Γίνε ο πρώτος που θα μαθαίνει για τις ειδικές προσφορές και τα τελευταια νέα μας.

Ελέγξτε την Privacy Policy & Terms of use
Μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα email οποιαδήποτε στιγμή