Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Στην τελική ευθεία η προστασία των ποιοτικών προϊόντων

Στην τελική ευθεία η προστασία των ποιοτικών προϊόντων

Ευκολότερη γίνεται η κατοχύρωση της προέλευσης για τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που διακινούνται στην Ε.Ε. Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης βρίσκεται στο τελικό του στάδιο πριν την εφαρμογή αφού και το Συμβούλιο της Ε.Ε. έδωσε την έγκρισή του στις 13 Νοεμβρίου, της οποίας προηγήθηκε το «ΟΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Σεπτέμβρη.

Το παρόν νομοθετικό πλαίσιο παρέχει μεταξύ άλλων μείωση κατά το ήμισυ του απαιτούμενου χρόνου για τη λήψη σήματος ποιότητας ενός αγροτικού προϊόντος από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή που για την παραγωγή του χρησιμοποιείται ένας παραδοσιακός τρόπος (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ). Επίσης στον νέο κανονισμό θα εισαχθεί ένα νέο σήμα προϊόντων «ορεινής γεωργίας» ενώ στο άμεσο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν σήματα για νησιωτικά γεωργικά προϊόντα και για προϊόντα που πωλούνται σε αγροκτήματα.

Παράλληλα, θεσπίζει πρότυπα που παρέχουν έναν «μπούσουλα» για την αναγνώριση και την προστασία της ονομασίας και των όρων οι οποίοι συγκεκριμένα υποδεικνύουν ή περιγράφουν αγροτικά προϊόντα με: χαρακτηριστικά προστιθέμενης αξίας ή γνωρίσματα προστιθέμενης αξίας που είναι αποτέλεσμα των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή την μεταποίηση.

Ο κανονισμός αυτός θα βοηθήσει τόσο τους αγρότες και τους μεταποιητές όσο και τους καταναλωτές. Η απλούστευση στη διαδικασία εγγραφής θα ενθαρρύνει τους αγρότες να καταχωρίσουν τα προϊόντα και τα συστατικά τους με ποιοτικά συστήματα σημάτων και έτσι να είναι σε θέση να εξηγούν καλύτερα την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους στους πελάτες τους, οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι σε θέση να κάνουν καλύτερα πληροφορημένες επιλογές.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της ονομασίας καθώς επίσης η αυθεντικότητα και η φήμη των προϊόντων, το Ευρωκοινοβούλιο εξασφάλισε πως οι ενώσεις παραγωγών ή μεταποιητών θα εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν σχετικά μέτρα.

Οι συγκεκριμένες ομάδες παραγωγών θα μπορούν να παρακολουθούν τη θέση των προϊόντων τους στην αγορά χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν ένα σύστημα διαχείρισης του όγκου των προστατευόμενων προϊόντων που παράγονται ή να «ρυθμίσουν» την προσφορά και τη ζήτηση.

Πηγή http://www.agronews.gr

(1 Ψήφος)
Γεωργικά Μηχανήματα Φωτόπουλος Σ.Αντώνιος | Τηλ: 2331 306000 - 6972059446 | Καβάσιλα Ημαθίας